CLIENT

HomeTicketsPROJECTE

Control EntradasIMPLEMENTACIÓ


Sistema Cloud de Gestió completa de compra venda de entrades.

RESULTATS


S'ha desenvolupat un sistema en cloud que facilita el control stock de les entrades, preus de compres i vendes, amb anàlisis de marges i resultats. Permet tenir un control ràpid i àgil de tots els esdeveniments i poder centralitzar-se en esdeveniments importants i control de pèrdues i guanys.